Zapraszamy uczniów i słuchaczy do udziału w Konkursie Literackim „Mamy Niepodległość”. Organizatorem jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu oraz Samorząd Słuchaczy VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Celem konkursu jest propagowanie wartości patriotycznych oraz promowanie talentów literackich wśród uczniów i słuchaczy. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc.

Udział w konkursie jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy

 

Załączniki: