Pracownie

Ośrodek egzaminacyjny

Baza lokalowa Centrum to: budynki dydaktyczne z 16 pracowniami:

 • Pracownia komputerowa CNC
 • Pracownia EiES
 • Pracownia mechaniki pojazdowej
 • Pracownia spawalnictwa
 • Pracownia obróbki ręcznej
 • Pracownia obróbki mechanicznej
 • Pracownia podstaw EiE
 • Pracownia sprzętu AGD
 • Pracownia MiNE
 • Pracownia AiUE
 • Pracownia sys. produkcyjnych
 • Pracownia hydrauliki
 • Pracownia sys. pomiarowych
 • Pracownia komp. CAD/CAM
 • Pracownia odzieżowa
 • Pracownia komputerowa
 • Stacja diagnostyczna, spawalnia, oraz pomieszczenia biurowe i magazynowe.