Pracownie CKZiU

Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych

Hala obrabiarek CNC

Pracownia elektrotechniki i elektroniki

Pracownia – spawalnia

Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznych

Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych

Pracownia diagnostyki pojazdów

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych