Dyrekcja

Dyrektor
Marcin Szymczak
e-mail:marcin.szymczak@ckziu.kalisz.pl

Wicedyrektor
Piotr Paszkowiak
e-mail:piotr.paszkowiak@ckziu.kalisz.pl

Wicedyrektor
Mariusz Bączyk
e-mail:mariusz.baczyk@ckziu.kalisz.pl