Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu realizuje projekt „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”.

Cel projektu: nabycie/podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 98 osób dorosłych z  Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez realizację kursów zawodowych w okresie 01.02.2020 r. –  31.01.2022 r.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie dostosowania kompetencji i kwalifikacji przez 90% osób z AKO do oczekiwań rynku pracy w okresie 01.02.2020 r. – 31.01.2022 r.
 • wzrost kompetencji zawodowych przez co najmniej 90% osób dorosłych poprzez kursy zawodowe w okresie 01.02.2020 r. – 31.01.2022 r.
 • wzrost kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 90% osób dorosłych poprzez kursy zawodowe w okresie 01.02.2020 r. – 31.01.2022 r.;
 • podniesienie świadomości przez co najmniej 90% osób w projektowaniu własnej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej w okresie 01.02.2020 r. – 31.01.2022 r.

Grupa docelowa:
98 Kobiet i Mężczyzn dorosłych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zgłaszająca z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji/kwalifikacji.
Uczestnikiem może być osoba pracująca, ucząca się,  bezrobotna, nieaktywna zawodowa.

Źródło dofinansowania:
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020,
Oś priorytetowa 8. Edukacja;
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy;
Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży I dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Okres realizacji: 01.02.2020 r. – 31.01.2022 r.
Wartość projektu: 530 430,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 472 306,00 PLN

Wsparcie dla Uczestników :

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Kurs z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa  1 „ Dozór”;
 • Kurs z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa  1 „ Eksploatacja”;
 • Kurs spawania metodą MAG (135) z uprawnieniami spawalniczymi;
 • Kurs spawania metodą TIG (141) z uprawnieniami spawalniczymi;
 • Szkolenie na prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacjami kierowcy zawodowego;
 • Kurs dla kierowców na świadectwo kwalifikacji zawodowej;
 • Kurs operatora obrabiarki CNC

Kontakt:

Biuro Projektu: budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Przemysłowa 1,62-800 Kalisz, pok. nr 2

Nr tel. (62) 753 22 47

Kierownik Projektu: Lilianna Sieradzka

Specjalista ds. rekrutacji i kursów: Karolina Karpińska

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie