Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9
62-800 Kalisz,
Wielkopolska, Polska
Telefon:  (62) 757 18 12 | (62) 766 35 32 | (62) 753 22 47 | (62) 767 51 11
mail:  ckziu@ckziu.kalisz.pl
web:  https://ckziu.kalisz.pl

Bursa Szkolna im. Janusza Korczaka w Kaliszu

ul. Przemysłowa 1
62-800 Kalisz
Wielkopolska, Polska
Telefon: (62) 757 18 12 | (62) 766 35 32 | (62) 753 22 47
mail:  bursa@ckziu.kalisz.pl
web: http://bursa.ckziu.kalisz.pl