Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownia wyposażona jest w stoły laboratoryjne z zasilaniem z sieci w układzie TNS i zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz stoły warsztatowe z imadłem. Pracownia przeznaczona jest do nauki montażu maszyn i urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, na której uczniowie oprócz nauki zdają również egzaminy kwalifikacyjne. Na zajęciach uczniowie poznają zasady bezpiecznej pracy przy maszynach i urządzeniach elektrycznych. Demontują maszyny i urządzenia elektryczne zapoznając się z ich budową, montują układy sterowania maszynami elektrycznymi oraz wykonują pomiary, próby odbiorcze i eksploatacyjne wykonanych układów sterowania oraz zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych.

Wyposażenie podstawowe:

 • laptopy z oprogramowaniem,
 • stoły laboratoryjne z zasilaniem i zabezpieczeniami,
 • praski do łożysk,
 • tuleje do montażu,
 • wiertarki,
 • silniki łapowe,
 • silniki trójfazowe,
 • silniki jednofazowe,
 • mierniki,
 • amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego,
 • styczniki trójfazowe,
 • komplet gwintowników,
 • mierniki