Pracownia elektrotechniki i elektroniki

Pracownia wyposażona w stoły laboratoryjne z zasilaniem z sieci w układzie TNS i zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Pracownia jest przystosowana do kształcenia w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych i elektronicznych. Uczniowie poznają zasady montażu elektryczno-elektronicznego układów, doboru przyrządów pomiarowych i wykonywania pomiarów w obwodach prądu stałego i przemiennego, wyznaczanie charakterystyk czasowo-prądowych badanych obwodów elektrycznych.

Wyposażenie podstawowe:

 • laptopy z oprogramowaniem,
 • układ do ćwiczeń z techniki prądu trójfazowego,
 • miernik rezystancji uziemień,
 • mierniki parametrów instalacji elektrycznych,
 • kamera termowizyjna,
 • autotransformatory,
 • zasilacze stabilizowanego napięcia stałego,
 • generatory funkcyjne,
 • rezystory suwakowe,
 • dekady pojemnościowe,
 • dekady indukcyjne,
 • rezystory dekadowe,
 • silniki jednofazowe,
 • silniki trójfazowe,
 • silniki prądu stałego,
 • falowniki,
 • kondensatory,
 • komplety narzędzi elektrycznych,
 • amperomierze DC,
 • amperomierze AC,
 • woltomierze DC,
 • woltomierze AC,
 • mostki pomiarowe,
 • watomierze,
 • mierniki analogowe i cyfrowe,
 • amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego,
 • mierniki cos,
 • liczniki energii,
 • oscyloskopy z sondami pomiarowymi