Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych

W pracowni wykonuje się montaż, uruchamianie i testowanie różnych układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, hydraulicznych i elektrohydraulicznych. W trakcie zajęć uczniowie poznają różne elementy tych układów, ich budowę i zasadę działania.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesne stanowiska szkoleniowe napędów elektrycznych, na których można badać niemalże wszystkie dostępne typy maszyn prądu stałego silników asynchronicznych i synchronicznych.

Ponadto w pracowni są stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji technicznej, projektowania oraz programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Oprogramowanie do wizualizacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych pozwala zapoznać się z budową i zasadami programowania sterowników PLC. W pracowni wykonuje się ćwiczenia w oparciu o elementy i układy, które wykorzystywane są w przemyśle.

Wyposażenie podstawowe:

  • stanowisko napędów elektrycznych,
  • stoły laboratoryjne,
  • zestawy egzaminacyjne,
  • sprężarki do zestawu egzaminacyjnego,
  • zestaw narzędzi do stanowiska egzaminacyjnego