1 Grudnia – Światowy dzień AIDS

Myślisz, że Ciebie to nie dotyczy? Oni też myśleli, że ich to nie dotyczy!

Światowy Dzień AIDS po raz kolejny skłania do refleksji: czy jesteśmy gotowi, by otwarcie i bez skrępowania mówić o HIV? To dzień, w którym integruje się wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, podejmowanych na całym świecie. W bursie również zorganizowaliśmy akcję edukacyjną, której celem było przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, z elementami zagadnień związanych z używaniem środków psychoaktywnych jako czynnika sprzyjającego ryzykownym zachowaniom. Młodzież przygotowała stoisko z materiałami udostępnionymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kaliszu. Informacje na temat HIV/AIDS, plakaty oraz zawarte na nich hasła skłaniały do refleksji nad własnym bezpieczeństwem, odpowiedzialnością za własne zdrowie i życie oraz funkcjonowaniem w dzisiejszym społeczeństwie osób zakażonych HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin. W rozmowach podkreślaliśmy, jak ważna jest postawa tolerancji i akceptacji wobec nich. Dodatkowo wychowankowie obejrzeli film edukacyjny ,”Jak uniknąć AIDS?”. Na znak solidarności z ofiarami choroby, młodzież przypięła wstążki – symbole solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. Nie tylko w tym dniu, ale zawsze pamiętajmy o tym, aby DAĆ SOBIE SZANSĘ NA ŻYCIE BEZ HIV,  A LUDZIOM ZAKAŻONYM POZWOLIĆ ŻYĆ WŚRÓD NAS.

Updated: 9 kwietnia 2014 — 12:11