Miesiąc: Maj 2015

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Zapraszamy całą społeczność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego do aktywnego udziału w Światowym Dniu Różnorodności Kulturowej, który obchodzony jest z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ od 2002 roku. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do […]

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który obchodzony jest co roku 8 maja, biblioteka szkolna Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przygotowała wystawę pt. „ Nie tylko o Asnyku i Konopnickiej” prezentującą sylwetki sławnych mieszkańców Południowej Wielkopolski z dziedziny literatury, sztuki, muzyki, filmu i estrady. Wystawę można oglądać w holu bursy. Agnieszka Tokarek-Walczak

Konstytucja 3 maja

Z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w ramach obchodów tego święta w naszej placówce przygotowana została wystawa zawierająca bogatą kolekcję fotografii i plakatów związanych z historią uchwalenia konstytucji. Miała ona za zadanie nie tylko przypomnieć uczniom o tak ważnym wydarzeniu historycznym, ale także uczyć patriotyzmu i dumy z dokonań pokoleń Polaków. Organizatorem wystawy był pan Piotr […]