Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Zapraszamy całą społeczność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego do aktywnego udziału w Światowym Dniu Różnorodności Kulturowej, który obchodzony jest z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ od 2002 roku.

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju.

19 maja 2015 r. w bibliotece szkolnej o godz. 17.00 zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna pt: „Kalisz – różnorodność kulturowa”.

W dniu 20 maja 2015 r. odbędzie się spotkanie z pedagogiem Agatą Rokicką na temat „Od uprzedzeń do dyskryminacji”. Miejsce spotkania: świetlica bursy godz.18.00.

Podsumowaniem Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej będzie konkurs plastyczny- „Budujemy świat dla wszystkich”.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Ewa Majorowicz.

Agnieszka Tokarek-Walczak

Updated: 18 maja 2015 — 08:29