Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

W dniach od 18 maja do 22 maja 2015r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego obchodziliśmy  Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, który został zainicjowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku. Dzień ten ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz tolerancji i poszanowania różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. W związku z tym w naszej placówce 19 maja w bibliotece szkolnej pani Ewa Majorowicz zapoznała wychowanków z prezentacją multimedialną pt: „Kalisz – różnorodność kulturowa”. Młodzież miała okazję poznać ludność zamieszkującą Kalisz na przestrzeni wieków oraz miejsca w których żyli. W dniu 20 maja 2015 r. pedagog Agata Rokicka przeprowadziła zajęcia wychowawcze „Od uprzedzeń do dyskryminacji”. Ich celem było przekazanie podstawowej wiedzy na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich wpływu na postrzeganie innych ludzi. Podczas spotkania wychowankowie starali się wspólnie wskazać  źródła braku tolerancji, który to niewątpliwie jest przyczyną wielu nieporozumień społecznych. Zajęcia zakończone zostały dyskusją nad możliwymi sposobami przeciwdziałania dyskryminacji oraz promowania równości, jako fundamentu idei praw człowieka i demokracji. Podsumowaniem obchodów był konkurs plastyczny –  „Budujemy świat dla wszystkich”.

Uroczystości związane ze Światowym Dniem Różnorodności Kulturowej zostały wzbogacone wystawami promującymi idee tego święta.

Agnieszka Tokarek-Walczak

Updated: 3 czerwca 2015 — 10:56