Miesiąc: Październik 2015

Młodzi pasjonaci w naszej szkole

W ramach porozumienia między Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego a Szkołą Podstawową Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu realizowany jest projekt “Mały konstruktor Miasta Kalisza”. Głównym celem projektu jest nauka przez zabawę rozwijająca wiedzę techniczną dzieci, kreatywność oraz pasję do tworzenia. Uczestnicy zajęć uczą się pracy w zespole, rozwiązywania problemów oraz podstaw budowy i […]

Dzień Edukacji Narodowej

“Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.” Takie motto przyświecało obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Uroczysta akademia odbyła się 13 października 2015 roku. Uczestniczyli w niej nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie i wychowankowie bursy. Przedstawienie słowno – pantomimiczne pt. […]