Młodzi pasjonaci w naszej szkole

W ramach porozumienia między Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego a Szkołą Podstawową Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu realizowany jest projekt „Mały konstruktor Miasta Kalisza”.

Głównym celem projektu jest nauka przez zabawę rozwijająca wiedzę techniczną dzieci, kreatywność oraz pasję do tworzenia. Uczestnicy zajęć uczą się pracy w zespole, rozwiązywania problemów oraz podstaw budowy i programowania klocków LEGO. Odkrywają fascynujący świat robotyki, wykorzystując zestawy klocków LEGO; projektują, budują i ożywiają roboty. W Programie uczestniczą uczniowie z klas I-VI.  Zajęcia traktowane są jako tzw. lekcja w terenie z zakresu  techniki i informatyki. Na takim, zdawałoby się nieskomplikowanym, sprzęcie pracują także starsi uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, którzy zgłębiają wiedzę na temat programowania sterowników oraz maszyn sterowanych numerycznie CNC. Te ostatnie są coraz popularniejsze w świecie technologii.

Organizatorem i koordynatorem programów jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. Biorą w nich udział szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Piotr Czarczyński

Updated: 27 października 2015 — 09:18