Miesiąc: Grudzień 2016

Szkolny konkurs w ramach Ogólnopolskiego konkursu „Biblioteka przyjazna uczniowi” pod tytułem „Moja ulubiona Pani z biblioteki”.

W naszej bibliotece szkolnej odbył się konkurs  na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”, w którym mogli wziąć udział wszyscy uczniowie. Na konkurs wpłynęły tylko prace plastyczne w formacie A 3 wykonane różnymi technikami. Wyróżniono dziewięć prac. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła ich drobnymi upominkami i dyplomami. Pozostałe osoby […]

Konkurs wiedzy „Mam prawa” – wyniki konkursu

W związku z przypadającym 10 grudnia  Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, w czwartek, w naszej bursie odbył się konkurs wiedzy o prawach człowieka i dziecka pt. „Mam prawa”. Jego celem było zapoznanie uczniów, wychowanków i słuchaczy z prawami i wolnościami, które przysługują każdemu człowiekowi oraz kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka. Konkurs składał się […]

Czy znasz swoje prawa?

Pod takim hasłem z okazji obchodzonego w miesiącu grudniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Pileckim, dziennikarzem „Życia Kalisza”, absolwentem Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce. Słuchacze uczestniczyli w wykładzie, w którym przybliżona […]