Konkurs wiedzy „Mam prawa” – wyniki konkursu

W związku z przypadającym 10 grudnia  Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, w czwartek, w naszej bursie odbył się konkurs wiedzy o prawach człowieka i dziecka pt. „Mam prawa”. Jego celem było zapoznanie uczniów, wychowanków i słuchaczy z prawami i wolnościami, które przysługują każdemu człowiekowi oraz kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka.

Konkurs składał się z etapu pisemnego i ustnego. Do konkursu zgłosiło się 13 uczestników. Wychowankowie rozwiązywali w formie pisemnej test składający się z 20 pytań, a następnie odpowiadali  na pytania wybrane w drodze losowania. Po podliczeniu punktów komisja konkursowa ogłosiła wyniki.

  1. miejsce zdobył Bartosz Matelski
  2. miejsce zajął Wiktor Siwerski
  3. miejsce zajęła Emilia Piotrowska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Tokarek-Walczak

Updated: 13 grudnia 2016 — 07:48