DRODZY RODZICE !!!

W związku  z pismem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 maja 2019 r. (DWKI-WPB.5012.25.2019.BK) oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), w trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów i wychowanków, prosimy o zapoznanie się z:

  1. procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki: Procedury bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu
  2. materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych: Dbamy o bezpieczeństwo

Osobami, do których można zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej w placówce, są:

  • dyrektor, wicedyrektor
  • pedagog szkolny
  • nauczyciele, wychowawcy.

Instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej: link tutaj

Ponadto informujemy, iż w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy placówką a rodzicami utworzyliśmy tzw. anonimową skrzynkę na sygnały, która znajduje się na parterze budynku obok sekretariatu.