Akcja Sprzątanie Świata 2019 – „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”

W dniu 20.09.2019 uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu oraz wychowankowie Bursy Szkolnej im. Janusza Korczaka w Kaliszu wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata – pod hasłem „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”.

Celem tegorocznej akcji było promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa, inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, promocja selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz zdrowego stylu życia.

Akcję potraktowano jako wspólną lekcję poszanowania środowiska i jego zasobów oraz dobrą okazję do inicjowania działań, dzięki którym zmniejsza się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Updated: 4 października 2019 — 09:53