BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE – REKRUTACJA II

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.5.

Więcej informacji TUTAJ

Updated: 25 sierpnia 2020 — 12:58