Biblioteka

Biblioteka jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu tematyki ekologicznej i regionalnej. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, wychowankowie bursy, słuchacze szkół i placówek wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, oraz nauczyciele i pracownicy Centrum.

Biblioteka

W bibliotece znajduje się blisko 5,5 tys. woluminów a także zbiory specjalne, takie jak: kasety video, kasety magnetofonowe, materiały kartograficzne oraz płyty CD i DVD. Uczniowie mogą korzystać na miejscu z materiałów zgromadzonych w księgozbiorze

podręcznym (słowniki i encyklopedie z zakresu m.in. językoznawstwa, sztuki, historii, biologii, chemii, geografii; opracowania, dotyczące historii literatury polskiej; atlasy historyczne i geograficzne). Wśród zgromadzonych książek przeważają lektury do szkół ponadgimnazjalnych i podręczniki do przedmiotów zawodowych dotyczące takich dziedzin, jak: elektronika, elektrotechnika, mechatronika, ekonomia, mechanika, budownictwo, nauki prawne, gospodarka, gastronomia, fryzjerstwo i wiele innych.

Do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli pozostaje także księgozbiór, w którym oprócz typowych lektur szkolnych znaleźć można wiele ciekawych tytułów z zakresu literatury polskiej oraz obcej, a także zbiory poezji i opracowania popularnonaukowe. Biblioteka prenumeruje również czasopisma zawierające ciekawe i wartościowe artykuły dotyczące przedmiotów zawodowych.

Są one dostępne w czytelni. BibliotekaTu znajdują się również stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, drukarka i skaner. Z Centrum Multimedialnego użytkownicy biblioteki korzystają już od 2006 r., kiedy to placówka została wyposażona w sprzęt z funduszy unijnych w ramach Projektu EFS. Od 2009 roku posiadamy komputeryzację zbiorów bibliotecznych, co usprawnia obsługę czytelników. Biblioteka jest też centrum życia kulturalnego, w którym odbywają się wystawy i wieczornice. W naszej bibliotece od 2012 r. jest prowadzona akcja „Kącik wolnych książek i czasopism” popularnie zwana bookcrosing. Do udziału w niej zapraszamy wszystkich uczniów, słuchaczy, wychowanków i pracowników Centrum.