Czasopisma

Zachęcamy do korzystania z czasopism znajdujących się w naszej bibliotece:

Lakiernik – Kwartalnik dla lakierników i blacharzy,
Mechanik – Miesięcznik Naukowo- Techniczny,
Przegląd piekarski i cukierniczy.