Dzień Bezpiecznego Internetu

W lutym 2013 r. z inicjatywy pani Ilony Stanisławskiej bursa po raz pierwszy wzięła udział w tegorocznej, ogólnopolskiej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu, którą honorowym patronatem objęła Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W bieżącym roku szkolnym bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie jest zagadnieniem niezwykle istotnym i wartym uwagi ze względu na ogłoszony przez minister edukacji Rok Bezpiecznej Szkoły. Tematem przewodnim Dnia Bezpiecznego Internetu są prawa i obowiązki cyfrowego obywatela, w związku z tym wszystkie działania w bursie realizowane były pod hasłem „Serfuję. Respektuję”. Uświadamiano wychowankom, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy – ponosi on jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw.

Podejmowane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa w Sieci wśród młodzieży w bursie przez wychowawców, pedagoga, we współpracy ze środowiskiem lokalnym:

  • akcje plakatowe: „Cyberprzemoc – prawo, gdzie szukać pomocy?”, „Fonoholizm”, „Siecioholizm”, „W którym świecie żyjesz?” o kampanii społecznej przeciw nadużywaniu Internetu i komputera,
  • zajęcia edukacyjno-filmowe pt: „Serfuję. Respektuję”, „Media i my”, „Dzień z życia”,
  • prezentacja multimedialna pt: „Siecioholizm”,
  • przeprowadzenie ankiety „Czy jesteś zagrożony uzależnieniem od Internetu?”,
  • dystrybucja materiałów edukacyjnych: „Dekalog bezpiecznych zakupów On-line”, „Szare komórki Twojej komórki”, „Nieuprawniony dostęp”,
  • zapoznanie się nauczycieli z publikacjami Fundacji Dzieci Niczyje pt. „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież” i „Jak reagować na cyberprzemoc?”,
  • wykład połączony z prezentacją przeprowadzony przez specjalistę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat zagrożeń uzależnienia od komputera i Internetu, zjawisk patologicznych (agresywnych, antyspołecznych) będących efektem tych uzależnień,
  • zamieszczenie na stronie internetowej placówki baneru DBI.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2013

Updated: 9 kwietnia 2014 — 13:31