Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, odbyła się w naszej placówce uroczysta akademia. W tym roku uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar bursy. W ten sposób zostali symbolicznie włączeni do grona wychowanków bursy.

Dyrektor CKUiP Jadwiga Jeziorska podziękowała wychowawcom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówki za pracę wkładaną w opiekę i wychowanie.

Obchody uświetnił występ młodzieży w programie artystycznym. Następnie Stefania Jankowiak złożyła życzenia w imieniu wszystkich wychowanków. Dowodem wdzięczności były kwiaty i słodkie upominki.

Izabela Paszyn

Updated: 19 października 2016 — 08:49