Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 11 października 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, w których uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie, wychowankowie i słuchacze.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie Wicedyrektor Beaty Wawszczak, która podziękowała nauczycielom za podejmowany każdego dnia trud kształcenia i wychowania. Wszystkim pracownikom oświaty życzyła pasji i determinacji, wielkiego serca i oddania w pracy z młodzieżą, natomiast uczniom – wytrwałości w nauce, twórczej aktywności oraz radości ze zgłębiania tajników wiedzy.

Następnie przedstawiciele wychowanków klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę przed sztandarem Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.

Akademię uświetnił program artystyczny przygotowany przez wychowanków Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu. Młodzi artyści recytowali poezję Karola Wojtyły i Czesława Miłosza oraz przedstawili mini recital wokalno-muzyczny, w którym zaprezentowali utwory polskich i zagranicznych artystów.

Na zakończenie uczniowie podziękowali nauczycielom za ich pracę składając serdeczne życzenia i wręczając kwiaty.

Wojciech May

Updated: 19 października 2018 — 10:01