Grudniowe rocznice

Nasza biblioteka przygotowała okolicznościową wystawę związaną z wydarzeniami grudniowymi, w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W związku z jego wprowadzeniem narzucono społeczeństwu szereg rygorów, takich jak godzina milicyjna, zakaz zgromadzeń czy zawieszenie stowarzyszeń i związków zawodowych itp.

Stan wojenny skutkował zmilitaryzowaniem wielu kluczowych zakładów pracy, w sądownictwie wprowadzono tryb doraźny, w którym obowiązywały zaostrzone kary.

Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.

Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalny portal edukacyjny omawiający problematykę związaną z wydarzeniami stanu wojennego.

Updated: 21 grudnia 2018 — 13:09