Jak to działa?

W ramach porozumienia zawartego między Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego a II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu realizowany jest Projekt programowania sterowników oraz maszyn CNC – „Jak to działa?”. W Projekcie biorą udział uczniowie z klas o rozszerzonym programie nauczania z przedmiotu informatyka. Głównym celem jest rozszerzenie materiału nauczania informatyki o umiejętności i wiadomości związane z  programowaniem, obsługą oraz kształtowaniem algorytmicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów związanych ze sterownikami i maszynami CNC.

W ramach Projektu uczniowie uczą się także programowania klocków LEGO, które rozwijają zainteresowania techniczne oraz informatyczne. Zajęcia prowadzą nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. Projekt realizowany jest w ciągu roku szkolnego 2015/2016.

Piotr Czarczyński

Updated: 26 stycznia 2016 — 08:53