Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przeznaczone są dla osób dorosłych, które pragną zdobyć nowy zawód lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Kursy są bezpłatne.  Minimalna liczba godzin kształcenia na  kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji, składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia będzie gwarantowało zdobycie pełnego zawodu na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub  dyplomu technika w danym zawodzie.

Proponujemy następujące kursy kwalifikacyjne w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej:

 • elektromechanik,
 • elektryk,
 • monter mechatronik,
 • elektromechanik  pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • ślusarz,
 • sprzedawca,
 • krawiec,

na poziomie technikum:

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik mechatronik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanik,
 • technik technologii odzieży,
 • technik handlowiec,
 • technik budownictwa,
 • technik administracji,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulamin organizacji KKZ

Oferta na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wniosek o zwolnienie z zajęć