Lekcje inne niż zwykle. Sceny z „Mewy” Antoniego Czechowa

24 maja 2018 roku słuchacze czwartego semestru (forma stacjonarna) VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wspólnie obejrzeli sceny z „Mewy” Antoniego Czechowa w reżyserii Małgorzaty Kałędkiewicz-Pawłowskiej w kaliskim Studium Animatorów Kultury. „Mewa” A. Czechowa to spektakl, w którym ludzkie namiętności przeplatają się z pytaniem o miłość i sztukę. Pytania o sens sztuki i jej jakość, a także o to, czym jest sztuka – wpisane zostają w skomplikowane relacje międzyludzkie, charakterystyczne dla rosyjskiego dramatopisarza. Słuchacze mieli możliwość podziwiania kunsztu aktorskiego studentów Studium Animatorów Kultury w Kaliszu w ramach pokazów egzaminacyjnych z warsztatu reżyserskiego.

Krzysztof Suchorski

Updated: 5 czerwca 2018 — 09:10