Metody skutecznego uczenia się i kierowania własnym rozwojem

19 listopada w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego rozpoczęliśmy cykl spotkań dla słuchaczy VI Liceum dla Dorosłych. Tego dnia  odbyło się szkolenie na temat „Metod skutecznego uczenia się i kierowania własnym rozwojem”, które przeprowadziła pedagog Ewa Majorowicz. Jego celem było wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą na efektywne planowanie i realizację procesu uczenia się. Podczas spotkania omówiono pozytywny wpływ czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego człowieka. Wskazano, że czytanie jest istotnym narzędziem w procesie uczenia się. Przedstawione zostały mechanizmy funkcjonowania umysłu i mózgu, różne style uczenia się  oraz techniki czytania. Wykład został wzbogacony prezentacją multimedialną.

Ewa Majorowicz

Updated: 2 grudnia 2016 — 10:45