O nas

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu jest zespołem placówek w skład których wchodzą:

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego, które w ramach statutowej działalności prowadzi kształcenie osób dorosłych  w formie stacjonarnej i zaocznej w szkołach:
  • Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych nr 6,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8,
  • Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego, które prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy kaliskich szkół zawodowych,
  • Bursa Szkolna Nr 1 im. Janusza Korczaka, która zajmuje się opieką i wychowaniem uczniów kaliskich szkół.

Placówka  posiada doskonałą bazę i wyposażenie, która umożliwia realizację zadań statutowych. Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi klasopracowniami ze sprzętem audiowizualnym, pracowniami komputerowymi, pracownią językową, nowoczesną biblioteką wraz z multimedialnym centrum informacji, warsztaty zawodowe, pracownie przedmiotów zawodowych,  świetlicą, salą audiowizualną, siłownią.

Kadra dydaktyczna naszej placówki to  wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy, którzy w procesie edukacyjnym wykorzystują  najnowsze osiągnięcia dydaktyki, ukierunkowane na sukces. Placówka analizuje problemy rynku  i dostosowuje ofertę do potrzeb naszych uczniów, wychowanków i słuchaczy.