Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

W dniach 30-31 marca 2015r. w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zorganizowana została akcja edukacyjno–profilaktyczna pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Celem akcji było m.in. uwrażliwienie młodzieży na problem pijanych kierowców, którzy mimo szeroko zakrojonych akcji społecznych nadal zagrażają sobie i innym, prowadząc pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości. W ramach podjętych działań pedagog Agata Rokicka zrealizowała program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”. W czasie zajęć młodzież dyskutowała na temat wpływu alkoholu na zdrowie i życie kobiety oraz jej nienarodzonego dziecka. Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia filmu pt. „Wieczne dziecko”, podczas którego zapoznali się z losami kobiet, dla których alkohol spożywany w czasie ciąży okazał się tragiczny w skutkach.

Ważnym elementem akcji profilaktycznej był udział uczniów w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego. W tym zakresie odbył się turniej tenisa stołowego zorganizowany przez wychowawczynię Kamillę Kopeć oraz pokaz ćwiczeń z workiem treningowym wykonany przez wychowankę Sandrę Wolarz.

Agnieszka Tokarek-Walczak

Updated: 17 kwietnia 2015 — 08:11