Ośrodek egzaminacyjny

Ośrodek egzaminacyjny

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE w Poznaniu i posiada upoważnienie do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Upoważnienie obejmuje etap praktyczny w następujących zawodach robotniczych:

  • elektromechanik,
  • elektryk,
  • monter – mechatronik,
  • krawiec,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych.

Po raz pierwszy egzamin w naszym ośrodku został przeprowadzony w roku szkolnym 2010/2011. Ośrodek nasz jest wyposażony zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi. Mając kontakt z placówkami szkolnymi na terenie miasta Kalisza będziemy starali się wnioskować do OKE w Poznaniu o kolejne upoważnienia w zawodach robotniczych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu posiada atest do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W – 12/IS – 17 po kursach spawania blach i rur – spoiny pachwinowe objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa, w zakresie spawania:

  • ręcznego spawania łukowego elektroda otuloną (111)
  • MAG drutem elektrodowym litym (135)
  • TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141)
  • spawanie gazowe blach (311)