Pracownia MiNE

Pracownia MiNE

W pracowni znajdują się stoły laboratoryjne z pełnym zabezpieczeniem, służące do wykonywania ćwiczeń związanych z poznawaniem rodzajów, budową i działaniem maszyn elektrycznych. W pracowni znajdują się też liczne pomoce dydaktyczne związane z pracą silników, prądnic i transformatorów. Ćwiczenia wykonywane są pojedynczo lub w grupach.