Pracownia obróbki ręcznej

Pracownia obróbki ręcznej

Uczniowie  w  pracowni  obróbki ręcznej zdobywają wiadomości i kształcą umiejętności w zakresie:

  • wyjaśniania praktycznych aspektów pomiarów oraz dokonywania pomiarów i sprawdzania uniwersalnych zastosowaniem uniwersalnych i specjalnych narzędzi pomiarowych i sprawdzianów;
  • wyjaśniania praktycznych aspektów tolerancji i pasowań oraz dokonywania działań na wymiarach tolerowanych;
  • planowania procesu trasowania na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz wytrasowywania na metalu zadanego kształtu;
  • opisywania podstawowych prac ślusarskich, określania przeznaczenia i omówienia budowy narzędzi ślusarskich oraz wykonania operacji w zakresie obróbki ręcznej;
  • opisywania podstawowych operacji obróbki plastycznej oraz wykonywania operacji gięcia i prostowania;
  • określania przeznaczenia, omówienia budowy narzędzi do wykonywania otworów oraz wykonywania operacji wiercenia, rozwiercania i pogłębiania;
  • rozróżniania i opisywania metody łączenia metali oraz wykonywania wybranych połączeń rozłącznych;
  • odczytywania informacji zawartych na rysunku technicznym;
  • wykonywania szkiców prostych części maszyn.