Pracownia sys. pomiarowych

Pracownia sys. pomiarowych

Korzystając z zasobów sprzętowych oraz programowych pracowni dydaktycznej uczniowie  zapoznają się z zasadami budowy oraz podstawowymi metodami pomiarowymi stosowanymi przy badaniu własności metali.