Polskie Serce Pękło. Katyń 1940 – konkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. Polskie Serce Pękło. Katyń 1940, którego pomysłodawcą jest Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego celem jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Konkurs podzielony został na dwie kategorię: plastyczną i literacką. Część plastyczna obejmuje zaprojektowanie karty pocztowej upamiętniającej Zbrodnię Katyńską. Technika wykonania pracy jest dowolna. Z kolei w kategorii literackiej uczniowie będą musieli napisać pracę odpowiadającą na pytanie Dlaczego musimy pamiętać o Katyniu? Objętość pracy nie powinna przekroczyć 6 stron formatu A4.

Prace konkursowe należy kierować na adres Kancelarii Sejmu do 23 marca 2020 r. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

Kartę zgłoszeniową oraz regulamin można pobrać w bibliotece.

Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu!

Updated: 4 marca 2020 — 08:52