Projekt – 2

WRPOPrzygotowany przez Miasto Kalisz projekt pn. „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego- szansą rozwoju Miasta Kalisza” został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”, Schemat II „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego”.

Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności usług kształcenia ustawicznego i kursów zawodowych świadczonych na rzecz Miasta Kalisza, powiatu kaliskiego i pleszewskiego oraz wschodnich gminach powiatu ostrowskiego  poprzez:

  • dostosowanie transferu treści do potrzeb grup stanowisk pracy;
  • właściwe rozłożenie proporcji pomiędzy teorią a praktyką;
  • dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy;
  • dostosowanie użytkowanego sprzętu do zasad aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmiotem projektu jest zakup dwudziestu specjalistycznych maszyn, systemów produkcyjnych, pakietów kursów, stanowisk i oprogramowania do praktycznej nauki zawodu świadczonych przez Centrum Kształceniu Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu dla szkolnictwa ustawicznego. W sprzęt specjalistyczny zostaną doposażone pracownie kształcące na kierunkach:

  • technik elektryk,
  • technik mechanik,
  • technik elektronik,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik technologii odzieży.

Realizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

Czas realizacji projektu: 26.02.2010 r. – 6.06.2011 r.

Całkowita wartość projektu: 1 252 424,49  zł

Kwota dofinansowania: 810 192,64 zł

Wkład własny: 270 064,22  zł.

link do strony miasta