Razem tworzymy lepszy Internet

„Razem tworzymy lepszy Internet” to hasło tegorocznej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W naszej placówce podjęto inicjatywę przeprowadzenia tej akcji i zgłoszono ją na stronie organizatora. Przygotowano gazetki ścienne związane z promowaniem bezpiecznych zasad korzystania z Internetu. Rozprowadzano ulotki informujące o konsekwencjach niewłaściwego postępowania oraz instytucjach działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w Sieci. Ponadto wychowankowie obejrzeli film pt. „W sieci” i wzięli udział w spotkaniu z panią pedagog Agatą Rokicką na temat „Bezpiecznego życia w wirtualnym świecie”.
Działania podjęte w ramach DBI pomogły zrozumieć młodzieży, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym oraz każdy ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Agnieszka Tokarek-Walczak

Updated: 6 lutego 2015 — 15:01