Rok Korczakowski 2012 – wystawa “Miłość”

19 września 2012 r. wychowankowie bursy wraz z wychowawcą Kamillą Kopeć podziwiali w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu wystawę z okazji 70. rocznicy śmierci naszego Patrona pt. “Miłość” opartą na tekstach Janusza Korczaka. Niesamowite wrażenia wywarły fotografie “Starego Doktora” wykonane w Mężeninie w 1935 roku przez jedenastoletnią Hannę Rudniańską.

Ekspozycję stanowią plansze przedstawiające teksty Janusza Korczaka m.in. “Miłość” z cyklu “Moje wakacje”; audycję radiową przygotowaną podczas wakacji spędzonych w Mężeninie na Podlasiu, której tekst po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1939 roku w zbiorze “Pedagogika żartobliwa”; gadaninki radiowe “Starego Doktora” oraz fragmenty z utworów “Jak kochać dziecko” i “Prawidła życia”. Wyeksponowana twórczość literacka: pamiętniki, publikacje pedagogiczne oraz wspomnienia, pozwoliły wychowankom przenieść się i lepiej poznać czas, w którym Stary Doktor poświęcił życie swym podopiecznym. Na ekspozycję składały się plakaty autorstwa Justyny Polakowskiej, kalendarium życia i twórczości Korczaka, pamiętniki, publikacje pedagogiczne, pisma, wydawnictwa dla dzieci oraz publikacje dotyczące jego postaci.

Updated: 9 kwietnia 2014 — 10:14