Rok Korczakowski 2012 – wystawa „Miłość”

19 września 2012 r. wychowankowie bursy wraz z wychowawcą Kamillą Kopeć podziwiali w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu wystawę z okazji 70. rocznicy śmierci naszego Patrona pt. „Miłość” opartą na tekstach Janusza Korczaka. Niesamowite wrażenia wywarły fotografie „Starego Doktora” wykonane w Mężeninie w 1935 roku przez jedenastoletnią Hannę Rudniańską.

Ekspozycję stanowią plansze przedstawiające teksty Janusza Korczaka m.in. „Miłość” z cyklu „Moje wakacje”; audycję radiową przygotowaną podczas wakacji spędzonych w Mężeninie na Podlasiu, której tekst po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1939 roku w zbiorze „Pedagogika żartobliwa”; gadaninki radiowe „Starego Doktora” oraz fragmenty z utworów „Jak kochać dziecko” i „Prawidła życia”. Wyeksponowana twórczość literacka: pamiętniki, publikacje pedagogiczne oraz wspomnienia, pozwoliły wychowankom przenieść się i lepiej poznać czas, w którym Stary Doktor poświęcił życie swym podopiecznym. Na ekspozycję składały się plakaty autorstwa Justyny Polakowskiej, kalendarium życia i twórczości Korczaka, pamiętniki, publikacje pedagogiczne, pisma, wydawnictwa dla dzieci oraz publikacje dotyczące jego postaci.

Updated: 9 kwietnia 2014 — 10:14