Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 dla słuchaczy VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Kaliszu

3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu Jadwiga Jeziorska serdecznie powitała nowo przyjętych słuchaczy klas drugich i grono pedagogiczne.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na możliwości, jakie otwiera przed słuchaczami ukończenie naszego liceum, szczególnie jeśli łączy się ze zdaniem egzaminu maturalnego.

Dyrektor CKUiP podkreśliła również, że Liceum dla Dorosłych funkcjonuje zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym, co daje słuchaczom możliwość wyboru formy kształcenia, a w zakończeniu swojego wystąpienia życzyła wszystkim owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym.

Krzysztof Suchorski

Updated: 5 września 2018 — 08:06