Rozstrzygnięcie konkursu „Kaliski Edison Szkół Ponadgimnazjalnych”

W dniu 13 czerwca 2014 r. odbyła się druga edycja  konkursu wiedzy elektrycznej „Kaliski Edison Szkół Ponadgimnazjalnych”. Tegoroczny konkurs cechował się bardzo dużym zainteresowaniem oraz wysokim poziomem wiedzy technicznej uczniów. Konkurs miał na celu:

  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego,
  • zainspirowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów zawodami elektrycznymi i pokrewnymi,
  • współzawodnictwo indywidualne uczniów z różnych szkół,
  • umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy i umiejętności zawodowych.

Podobnie jak w poprzednim roku, również i w tym roku konkurs składał się z dwóch etapów tj. części teoretycznej i praktycznej. W pierwszym etapie uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z elektrotechniki, rozwiązując test jednokrotnego wyboru. W drugiej części uczniowie mieli za zadanie wykazanie się umiejętnościami praktycznymi. Zwycięzcą konkursu okazał się uczeń klasy III technikum elektrycznego Artur Nogaj, drugie miejsce zajął Andrzej Chabierski, a trzeci był Damian Przybylski.

Finaliści konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Po raz kolejny sponsorem nagród była firma Elektryk  Sp. z o.o. w Kaliszu. Poza tym komisja przedmiotów elektrycznych ufundowała puchar dla zwycięscy II Edycji Konkursu Kaliski Edison Szkół Ponadgimnazjalnych.

Przy wsparciu dyrekcji konkurs przeprowadzili nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego Piotr Maślak, Marcin Szymczak i Michał Tokarski.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Updated: 24 czerwca 2014 — 12:51