Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu bezpieczeństwa i higieny pracy pt. „Bezpiecznie od startu”

W dniu 11 marca 2014 r. odbył się II etap szkolnego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy pt. „Bezpiecznie od startu”. Do finałowego etapu zakwalifikowało się  5 uczniów z najwyższą liczbą punktów w I etapie  konkursu. Wśród finalistów znaleźli się uczniowie kształcący się w zawodach: dekarz, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych.

W etapie II konkursu uczniowie udzielali ustnych odpowiedzi na trzy pytania zawarte w losowo wybranych zestawach. Pytania dotyczyły  podstawowych kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy, udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Poziom wiadomości uczniów był zróżnicowany, a rywalizacja o finałowe miejsca bardzo zaciekła.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  1. miejsce – Adam Łuczak – uczeń II klasy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
  2. miejsce – Natalia Szykuła – uczennica III klasy w zawodzie fryzjer,
  3. miejsce – Jakub Czubek – uczeń I klasy w zawodzie dekarz.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród przez panią dyrektor Jadwigę Jeziorską odbyło się podczas zakończenia turnusu zawodowego w dniu 14 marca 2014 r. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorami konkursu byli: Krzysztof Suchorski i Monika Smaga.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!!

Updated: 10 kwietnia 2014 — 12:32