Spotkanie z prokuratorem

W dniu 19 listopada 2012 r. w Bursie Szkolnej gościł Pan Krzysztof Dębski Prokurator Prokuratury Rejonowej  w Kaliszu. Poprowadził prelekcję w wychowankami na temat prawnych aspektów przestępczości wśród nieletnich oraz konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziły tematy związane z przestępczością internetową, cyberprzemocą oraz ustawowymi karami za czyny niezgodne z obowiązującym prawem.

Spotkanie z prokuratorem zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego – panią. Agatę Rokicką oraz wychowawcę – panią Annę Kirijczuk-Papierską.

Updated: 9 kwietnia 2014 — 11:32