Stop Przemocy !

Zapraszamy całą społeczność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego do aktywnego udziału w Międzynarodowym Dniu bez Przemocy, który ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 15 czerwca 2007 r.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz unikania przemocy i zachowań agresywnych.

3 października w świetlicy o godz. 18.00 zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna pt: „Zjawisko przemocy i zachowań agresywnych. Analiza zjawiska i aspekt prawny” a następnie dyskusja na poruszany temat.

4 października w świetlicy o godz. 18.00 odbędzie się projekcja filmu pt: „Powstrzymać agresję”.

Organizatorzy: Ewa Majorowicz i Izabela Paszyn

Stop przemocy

Updated: 30 września 2016 — 11:07