Strofy znad Prosny

Udział w konkursie recytatorskim

Dnia 10 czerwca 2013 r. Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kaliszu  wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu zorganizowali konkurs pt. „Strofy znad Prosny”. W tym roku była to już XIX edycja tego konkursu. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować jeden wiersz poety kaliskiego, drugi tekst dowolnego twórcy lub własny.

Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży twórczości poetów związanych w przeszłości lub obecnie z Kaliszem oraz wymiana wśród uczestników doświadczeń artystyczno-recytatorskich. Nasza wychowanka Agnieszka Jóskowiak z grupy I, pod opieką pani Róży Baldysz również przystąpiła do tego konkursu otrzymując dyplom za jego udział.

Updated: 11 kwietnia 2014 — 11:52