Szkolenie HAAS

W dniach od 27 stycznia do 3 lutego w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Kaliszu odbywa się szkolenie „Certyfikowany operator obrabiarek HAAS”. W kursie bierze udział 10 uczniów klasy 4 ZSTE w Kaliszu, uczących się w zawodzie technik mechanik oraz technik mechatronik. Uczestnicy szkolenia z licznej grupy zainteresowanych wyłonieni zostali w drodze eliminacji. Kurs w całości sponsorowany jest przez amerykańską firmę Abplanalp z siedzibą w Warszawie oraz CKZiU w Kaliszu.

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji zawodowych przyszłych operatorów obrabiarek CNC. Kurs kończy się egzaminem odbywającym się w obecności przedstawiciela firmy Abplanalp. Uczniowie którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu otrzymają certyfikat operatora obrabiarek HAAS. Ich dane kontaktowe zostaną umieszczone również w bazie danych firmy Abplanalp. Baza ta stanowi źródło informacji dla pracodawców na terenie całej Europy poszukujących wykwalifikowanych operatorów obrabiarek HAAS.

Posiadam prawa do upowszechniania wizerunku uczestników kursu oraz tekstu i zezwalam na ich publikacje.

Updated: 6 lutego 2020 — 09:23