Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

4 września w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. W spotkaniu licznie wzięli udział słuchacze dopiero rozpoczynający naukę w liceum,  jak i kontynuujący ją w klasach maturalnych oraz Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne.  Pani Dyrektor Jadwiga Jeziorska serdecznie powitała zebranych oraz dokonała prezentacji nowym słuchaczom grona pedagogicznego.

W dalszej części swojego wystąpienia Pani Dyrektor omówiła specyfikę trybów nauczania w VI Liceum (stacjonarnego i zaocznego), wskazała na możliwości rozwoju słuchaczy, którzy równolegle na kursach zawodowych mogą zdobywać uprawnienia technika oraz życzyła słuchaczom i nauczycielom owocnej pracy. Następnie po omówieniu przez Panią Wicedyrektor Beatę Wawszczak kwestii organizacyjnych słuchacze wraz z opiekunami grup rozeszli się do klas.

Wojciech May

Updated: 6 września 2017 — 09:15