Wycieczka do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

W dniu 5 listopada 2014 r. słuchacze V semestru Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 9 kształcący się w zawodzie technik technologii żywności wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu. Celem wycieczki było zapoznanie z nowoczesnymi metodami badań żywności.

Słuchacze zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną stacji i rodzajami badań wykonywanych na jej terenie. Zwiedzili oddział laboratoryjny analizy próbek żywności. Poznali metody analityczne oparte na aktualnych normach krajowych i międzynarodowych, jak również własnych procedurach badawczych.

Słuchacze mieli również okazję zobaczyć metodykę wykonywania badań mikrobiologicznych środków spożywczych, składników żywności i substancji dodatkowych.

Updated: 23 stycznia 2015 — 12:24