Wyniki konkursu „Mam prawa”

W dniu 13 i 14 stycznia 2014 r. w świetlicy bursy odbył się szkolny konkurs wiedzy o prawach człowieka i dziecka pt. „Mam prawa”. Jego celem było zapoznanie uczniów, wychowanków i słuchaczy z prawami i wolnościami, które przysługują każdemu człowiekowi oraz kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka. Konkurs składał się z etapu pisemnego i ustnego. Do konkursu zgłosiło się 10 uczestników. 5 uczniów z największą ilością punktów zakwalifikowało się do drugiego etapu ustnego i  odpowiadało na pytania wybrane w drodze losowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Jury wyłoniło laureatów.

  1. miejsce zajęła Daria Biel
  2. miejsce zajął Konrad Hendrysiak
  3. miejsce zajął Mariusz Czekalski

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Updated: 11 kwietnia 2014 — 11:28